Informacja

Informujemy, iż w związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu obowiązywania Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz Umowy na udzielenie finansowego wsparcia pomostowego wszyscy Beneficjenci są zobligowani do dostarczenia: 1. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z ZUS 2. Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach dochodowych z Read more about Informacja[…]

Rozliczenie przyznanego wsparcia pomostowego za III kwartał

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami § 4 pkt. 14 REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Finansowe wsparcie pomostowe podlega obligatoryjnemu rozliczeniu przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu. Trzecie rozliczenie dotyczy trzeciego kwartału tj. 7, 8 i 9 transzy finansowego wsparcia pomostowego. Rozliczenie poniesionych wydatków ww. kwartale w ramach finansowego wsparcia pomostowego, przebiegać będzie na takich samych zasadach jak Read more about Rozliczenie przyznanego wsparcia pomostowego za III kwartał[…]

Rozliczenie przyznanego wsparcia pomostowego za I kwartał

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami § 4 pkt. 14 REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Finansowe wsparcie pomostowe podlega obligatoryjnemu rozliczeniu przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu. Pierwsze rozliczenie dotyczy pierwszego kwartału tj. 1, 2 i 3 transzy finansowego wsparcia pomostowego. Należy pamiętać, że okresem sprawozdawczym, za który Beneficjenci przedstawiają wydatki to pierwsze 3 miesiące licząc od dnia Read more about Rozliczenie przyznanego wsparcia pomostowego za I kwartał[…]

Informacja

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż wszystkie złożone biznesplany w ramach naboru uzupełniającego w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg” przeszyły pozytywnie ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej, która jest dokonywana przez zewnętrznych Członkow KOW.

Informacja

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż nabór biznesplanów w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg” dla Uczestników/czek projektu z naboru uzupełniającego prowadzony będzie od 20 grudnia 2021 r. do 4 stycznia 2022 r. Biznesplany będzie można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty / kuriera w Biurze projektu w godzinach od 7.30 do Read more about Informacja[…]

Lista ostateczna oceny Biznesplanów

Poniżej zamieszczamy Ostateczną listę osób rekomendowanych do dofinansowania. Informujemy, iż zgodnie z REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI opublikowana lista jest ostateczna, od której nie przysługuje odwołanie.   W związku z zakończeniem oceny  biznesplanów oraz rekomendacją do dofinansowania w ramach projektu  „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg” uprzejmie proszę o dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 07.12.2021 Read more about Lista ostateczna oceny Biznesplanów[…]

Listy rankingowe Kandydatek/Kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji w projekcie ” Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg” – nabór uzupełniający

Uprzejmie informujemy, iż poniżej zamieszczamy listy rankingowe Kandydatek/Kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji w projekcie ” Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg”  – nabór uzupelniający Dodatkowo uprzejmie informujemy, że II etap rekrutacji tj. rozmowa z doradcą zawodowym oraz test predyspozycji do prowadzenia własnej działalności jest zaplanowany jest w dniach:  17-18.11.2021 r.  w godz od 9-16 Read more about Listy rankingowe Kandydatek/Kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji w projekcie ” Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg” – nabór uzupełniający[…]

Ocena formalna złożonych Biznes Planów

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż wszystkie złożone biznesplany w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg” przeszyły pozytywnie ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej, która jest dokonywana przez zewnętrznych Członkow KOW.

Przedstawiamy zaplanowany harmonogram prac w miesiącach LISTOPAD/GRUDZIEŃ dla Uczestników/Uczestniczek projektu z I naboru:

od 20.10 do 03.11.2021 r. będzie trwał nabór biznesplanów, które będą podlegać ocenie formalnej oraz merytorycznej, w dniu 04.11.2021 r. zostaną ogłoszone wyniki oceny formalnej złożonych biznesplanów, w dniach 05-09.11.2021 r. odbędzie się ocena merytoryczna złożonych biznesplanów przez Członków Komisji Oceny Wniosków. W dniu10.11.2021 r. zostaną ogłoszone wstępne wyniki osób zakwalifikowanych do dofinansowania, w dniach 17-19.11.2021 r. odbędzie się powtórna Read more about Przedstawiamy zaplanowany harmonogram prac w miesiącach LISTOPAD/GRUDZIEŃ dla Uczestników/Uczestniczek projektu z I naboru:[…]

Informacja

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż nabór biznesplanów w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg” dla obecnych Uczestników/czek projektu prowadzony będzie od 20 października 2021 r. do 3 listopada 2021 r. Biznesplany będzie można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty / kuriera w Biurze projektu w godzinach od 7.30 do 15:30. W Read more about Informacja[…]

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PROJEKTU „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg”

Tarnobrzeska  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje o naborze uzupełniającym do projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg” współfinansowanego w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Nabór uzupełniający trwać będzie od dnia 25 października 2021 Read more about NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PROJEKTU „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg”[…]

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z Gm Baranów Sandomierski Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z Gm. Gorzyce Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z Gm. Nowa Dęba Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z Gm. Tarnobrzeg Lista rezerwowa

Listy rankingowe Kandydatek/Kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji w projekcie ” Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg”

Uprzejmie informujemy, iż poniżej zamieszczamy listy rankingowe Kandydatek/Kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji w projekcie ” Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg”  Dodatkowo uprzejmie informujemy, że II etap rekrutacji tj. rozmowa z doradcą zawodowym oraz test predyspozycji do prowadzenia własnej działalności jest zaplanowany jest w dniach:  29.09.2021 r., 01.10.2021 r,  04.10.2021 r.  w godz od Read more about Listy rankingowe Kandydatek/Kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji w projekcie ” Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg”[…]