Nadal są wole miejsca do projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg”, nie zwlekaj ze zgłoszeniem!

Do 07.09.2021 r. trwa rekrutacja do projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg”. Projekt skierowany jest do osób, które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz: mają 30 lat i więcej, są bezrobotne lub bierne zawodowo, zamieszkują miasto Tarnobrzeg lub gminy: Nowa Dęba, Gorzyce, i Baranów Sandomierski, nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 Read more about Nadal są wole miejsca do projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg”, nie zwlekaj ze zgłoszeniem![…]

Informacja

Informujemy, iż w związku z zebraniem niewystarczającej liczby formularzy rekrutacyjnych do projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg” rekrutacja do projektu zostaje wydłużona i trwać będzie do 27.08.2021 r. do godz. 15.30.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż na stronie projektu zamieszczony został zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Zmiany dotyczą §4 pkt.3 czyli Zaświadczeń jakie mają być dostarczone wraz z Formularzem rekrutacyjnym.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż na stronie projektu zamieszczony został zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Zmiany dotyczą §4 pkt.3 czyli Zaświadczeń jakie mają być dostarczone wraz z Formularzem rekrutacyjnym. W związku z aktualizacją Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie, rekrutacja do projektu trwać będzie w dniach 30.07.2021 r. do 17.08.2021 Read more about Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż na stronie projektu zamieszczony został zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Zmiany dotyczą §4 pkt.3 czyli Zaświadczeń jakie mają być dostarczone wraz z Formularzem rekrutacyjnym.[…]

Rekrutacja

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż na stronie projektu zamieszczony został zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Zmiany dotyczą §4 pkt.3 czyli Zaświadczeń jakie mają być dostarczone wraz z Formularzem rekrutacyjnym. W związku z aktualizacją Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie, rekrutacja do projektu trwać będzie w dniach 30.07.2021 r. do 17.08.2021 Read more about Rekrutacja[…]

WSPARCIE FINANSOWE

REGULAMIN-PRZYZNAWANIA-ŚRODKÓW-FINANSOWYCH-NA-ROZWÓJ-PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik-nr-1-Wzór-Biznesplanu-3 Załącznik-nr-2-Karta-oceny-formalnej-Biznesplanu-2-skonwertowany Załącznik-nr-3-Karta-oceny-merytorycznej-Biznesplanu-2 Załącznik-nr-4-Oświadczenie-o-udzielonej-pomocy-de-minimis-2 Załącznik-nr-5-Wniosek-o-ponowne-rozpatrzenie-Biznesplanu-2 Załącznik-nr-6-Umowa-dofinasowania-podjęcia-działalności-gospodarczej-04.08.2020-aktualna Załącznik-nr-7-Umowa-na-udzielenie-finansowego-wsparcia-pomostowego-2-skonwertowany Kopia formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_obowiazuje_od_dnia_15112014(1)  

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

Regulamin-rekrutacji-i-udziału-w-projekcie- aktualizacja Załącznik-nr-1-Formularz-rekrutacyjny Umowa-szkoleniowa Załącznik-nr-1-do-umowy-szkoleniowej-SL Załącznik-nr-2-Oświadczenie-Kandydata-o-przekazanie-danych- Załącznik-nr-3-Oświadczenie-o-posiadaniu-statusu-osoby-bezrobotnej-niezarejestrowanej-w-Powiatowym-Urzędzie-Pracy-1 Załącznik – nr – 4 Oświadczenie osoby biernej zawodowo Załącznik-nr-5-Oświadczenie-Kandydata-o-spełnienie-kryterów-kwalifikacyjnych-związanych-z-udziałem-w-projekcie Załącznik-nr-6-Karta-oceny-formalnej-formularza-rekrutacyjnego Załącznik-nr-7-Karta-oceny-merytorycznej-formularza-rekrutacyjnego Załącznik-nr-8-Karta-oceny-rozmowy-kwalifikacyjnej-oraz-wyników-testu-kompetencji Załącznik-nr-9-Wyniki-I-i-II-Etapu-rekrutacji-oceny-merytorycznej-i-rozmowy-z-doradcą Załącznik-nr-10-Oświadczenie-status-osoby-z-niepełnosprawnościami Załącznik-nr-11-Deklaracja-udziału-w-projekcie wzór druku ZUS- US-7 – przykład wzór zaświadczenia ZUS

Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w terminie od 01.07.2021r. do: 31.12.2022 r. będzie realizowała projekt „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg” ramach Działania: 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości RPO WP na lata 2014-2020. r. Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie, gminy skupione w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Tarnobrzeg: tj. Gmina Tarnobrzeg, Gmina Nowa Dęba, Gmina Gorzyce, Read more about Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg[…]