Cel główny: Wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej u 60 osób (32K i 28M) bezrobotnych, biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących na obszarze MOF Tarnobrzeg na terenie WP oraz utworzenie 60 nowych miejsc pracy w WP do końca 12.2022r.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU : 3 004 136,00 zł, w tym z UE 2 636 356,60 zł

Aktualności