Informacja

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż nabór biznesplanów w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg” dla obecnych Uczestników/czek projektu prowadzony będzie od 20 października 2021 r. do 3 listopada 2021 r.

Biznesplany będzie można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty / kuriera w Biurze projektu w godzinach od 7.30 do 15:30.

W przypadku złożenia biznesplanu za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu biznesplanu do siedziby TARR S.A.