Przedstawiamy zaplanowany harmonogram prac w miesiącach LISTOPAD/GRUDZIEŃ dla Uczestników/Uczestniczek projektu z I naboru:

  • od 20.10 do 03.11.2021 r. będzie trwał nabór biznesplanów, które będą podlegać ocenie formalnej oraz merytorycznej,
  • w dniu 04.11.2021 r. zostaną ogłoszone wyniki oceny formalnej złożonych biznesplanów,
  • w dniach 05-09.11.2021 r. odbędzie się ocena merytoryczna złożonych biznesplanów przez Członków Komisji Oceny Wniosków.
  • W dniu10.11.2021 r. zostaną ogłoszone wstępne wyniki osób zakwalifikowanych do dofinansowania,
  • w dniach 17-19.11.2021 r. odbędzie się powtórna ocena biznesplanów w przypadku, których został złożony do biura projektu wniosek o ponowną ocenę,
  • w dniu 22.11.2021 r. zostanie ogłoszona ostateczna lista osób które otrzymały dofinansowanie,
  • w dniach 25.11-07.12.2021 r. odbędzie się nabór dokumentów potwierdzających zarejestrowanie własnej firmy,
  • w dniach 29.11-17.12.2021 r. przewidziane jest podpisanie umów na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

Dodatkowo uprzejmie informujemy, że planowany harmonogram może nieznacznie ulec zmianie w sytuacji zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu:
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 533 399 367 lub 533 399 355