Informacja

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż nabór biznesplanów w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg” dla Uczestników/czek projektu z naboru uzupełniającego prowadzony będzie od 20 grudnia 2021 r. do 4 stycznia 2022 r.

Biznesplany będzie można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty / kuriera w Biurze projektu w godzinach od 7.30 do 15:30.

W przypadku złożenia biznesplanu za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu biznesplanu do siedziby TARR S.A.