Informacja

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż wszystkie złożone biznesplany w ramach naboru uzupełniającego w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg” przeszyły pozytywnie ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej, która jest dokonywana przez zewnętrznych Członkow KOW.