Informacja

Informujemy, iż w związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu obowiązywania Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz Umowy na udzielenie finansowego wsparcia pomostowego wszyscy Beneficjenci są zobligowani do dostarczenia:

1. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z ZUS

2. Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach dochodowych z Urzędu Skarbowego

W/w zaświadczenia należy uzyskać po pełnych 12 miesiącach prowadzenia działalności i dostarczyć najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia umowy.